Duits kenteken

- Mag je in Nederland in een auto rijden met Duits kenteken?
Korte antwoord op deze vraag is ja. Maar het is aan voorwaarden gebonden!!!

Voordelen: geen BPM, geen wegenbelasting, lagere verzekeringskosten

- Uiteraard mag een Duits burger, ingezetene, met Duitse auto en Duits kenteken in Nederland rijden.
Hoewel we nog niet precies weten hoe het geplande rekeningrijden in detail vorm gaat nemen.

- Er zijn situaties waarbij de vrijstelling BPM mogelijk is (voorbeelden)

a. werknemers vrijstelling
bron: www.douane.nl

De belangrijkste overige voorwaarden voor de werknemersvrijstelling zijn:
U moet een schriftelijke verklaring overleggen waarin uw werkgever aangeeft dat de personenauto, bestelauto of motor hoofdzakelijk is bestemd voor de uitoefening van werk buiten Nederland.
U hebt geen invloed op de beslissing in welk land de personenauto, bestelauto of motor wordt geregistreerd.
Alleen de werknemer of zijn inwonende gezinsleden maken in Nederland gebruik van het motorrijtuig.
b. werkgevers vrijstelling
bron: www.douane.nl

Voor deze vrijstelling moet u in Nederland wonen en voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:

U bent hoofd van een in het buitenland gevestigd eenmansbedrijf.
U bent lid van een in het buitenland gevestigde maatschap.
U bent bestuurder, vennoot of aandeelhouder van een in het buitenland gevestigde vennootschap.
Daarnaast geldt voor de personenauto, bestelauto of motor dat:
de eigenaar / houder niet zelf werknemer van de onderneming is
het in Nederland alleen wordt gebruikt door de eigenaar of houder zelf of zijn inwonende gezinsleden
uit de kilometerregistratie moet blijken dat de auto voor ten minste 50% zakelijk buiten Nederland wordt gebruikt. De afstand die wordt afgelegd van de woonplaats naar de in het buitenland gelegen werkplaats en omgekeerd telt hierbij niet mee
Let op! Indien u niet aan de in Nederland gestelde voorwaarden voldoet bent u (in principe) strafbaar.
Zo bestaat er de Naheffingsaanslag.

bron: www.douane.nl

Buitenlands kentekenteken
U moet bpm betalen als u als inwoner van Nederland feitelijk gebruik maakt van de openbare weg in Nederland met een niet in Nederland geregistreerde:

personenauto
motor
bestelauto met een datum van 1e ingebruikneming vanaf 1 juli 2005
personenauto, bestelauto of motor waarvoor u een vrijstelling kortstondig gebruik heeft aangevraagd, maar die u of uw inwonend gezinslid na de periode waarin de vrijstelling geldt (14 dagen) nog steeds gebruikt

Constateert de Douane dat u de bpm ten onrechte niet hebt betaald? Dan kan de Douane u een naheffingsaanslag opleggen.
Lees hierover verder onder: naheffingsaanslag buitenlands kenteken


Duitse auto's.nl probeerd u via een handige wensite een overzicht van aanbieders import auto 's en importdiensten te bieden. Verder trachten we het nieuws aangaande importauto's en BPM te verzamelen en weer te geven.